strona główna »   katalog urządzeń »
RO 5 - USA   Bassis F300 

BLOKOWA BUDOWA URZĄDZENIA  RO 5 - USA - Osmoza
(5 stopni filtracji)

 1. Trzy stopnie filtra wstępnego. Pierwszy stopień to 5 mikronowy filtr mechaniczny typu PX-05. Eliminuje on zanieczyszczenia mechaniczne o wymiarach powyżej 5 mikronów. Drugi stopień stanowi wysoko wydajny wkład węglowy typu 9CVCA, niwelujący chlor, chlorofenol oraz pozostałe związki chloropochodne (w tym substancje rakotwórcze pochodne metanu). Trzeci stopień to 1 mikronowy filtr typu PX eliminujący zanieczyszczenia o wymiarach powyżej 1 mikrona.

 2. Membrana osmoza półprzepuszczalna typu TLC o wydajności (75 GPD) max. 280 litrów na dobę. Usuwa ona wszelkie zanieczyszczenia, sole metali ciężkich, wirusy oraz bakterie (wszystkie zanieczyszczenia większe od 0,0001 mikrona).

 3. Automatyczny zawór odcinający sterujący dopływem wody z wodociągu.

 4. Ciśnieniowy zbiornik magazynujący o objętości roboczej 10 litrów.

 5. Węglowy filtr końcowy typu IN-LINE mający na celu poprawę właściwości smakowych oczyszczanej wody.

 6. Wylewka (kranik poboru wody)

ZAKRES DZIAŁANIA

Zanieczyszczona woda przepływa przez polipropylenowy filtr wstępny typu PX, który eliminuje zanieczyszczenia mechaniczne takie jak ziemia, rdza, szlam, czyli wszystko to co znajduje się w wodzie i ma rozmiary większe od 5 mikronów a czego nie widzimy bez specjalnych urządzeń. Wysokiej klasy węgiel aktywny użyty jako drugi stopień filtra wstępnego znakomicie usuwa chlor i chlorofenole oraz częściowo inne zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Tak oczyszczona woda kierowana jest na trzeci stopień filtracji, który stanowi polipropylenowy filtr typu PX-01 doczyszczający wodę z zanieczyszczeń mechanicznych większych od 1 mikrona. Woda wstępnie oczyszczona wpływa do pojemnika z membraną półprzepuszczalną. Tam pod wpływem ciśnienia woda pozbawiona zostaje wszystkich zanieczyszczeń większych od 0,0001 mikrona (w tym soli metali ciężkich). Wypływa jako czysta woda. Drugim wyjściem natomiast wypływa z pojemnika woda omywająca membranę osmotyczną zawierającą wszystkie zatrzymane przez membranę zanieczyszczenia. Brudna woda odprowadzona jest do kanalizacji, a czysta za pośrednictwem automatycznego zaworu odcinającego, regulującego pobór wody z wodociągu, płynie do zbiornika magazynującego. W czasie poboru czystej wody ze zbiornika, przechodzi ona przez filtr węglowy typu IN-LINE w celu poprawienia walorów smakowych

DANE TECHNICZNE
 • Wydajność przy optymalnych parametrach pracy do 280 l/dobę
 • Pojemność zbiornika magazynującego wodę 18l (robocza 10 l).
 • Temperaturowy zakres pracy osmozy od 2° - 45°C
 • Wymagane minimalne ciśnienie 2,45 bar.
 • Maksymalna zawartość substancji rozpuszczonych 2000 mg/l.
 • Niwelacja substancji rozpuszczonych w wodzie 95%
 • Wymiary [mm] - 145 x 400 x 440 + zbiornik (440xśred.ok.330mm)
 
 
select your language:

design by Osmoza.com
copyright 2002
wszystkie prawa zastrzeżone dla NOBEL - Alfa
OSMOZA - Filtry do wody pitnej