strona główna »   katalog urządzeń »
 

Zobacz także:
- osmoza
- budowa i działanie membrany osmozy

Osmoza jest samorzutnym przenikaniem rozpuszczalnika z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym przez półprzepuszczalną membranę. Membrana przepuszcza tylko rozpuszczalnik pozostawiając substancje w nim rozpuszczone. Zjawisko to zachodzi pod wpływem ciśnienia osmotycznego powstającego na granicy roztworów, spowodowanego różnicą stężeń. Im większa różnica stężeń tym większe ciśnienie osmotyczne. Podczas procesu odwróconej osmozy rozpuszczalnik (czysta woda) przepływa wzdłuż membrany pomiędzy jej warstwami, będąc jednocześnie pod ciśnieniem w stosunku do jej powierzchni i przechodzi przez półprzepuszczalne warstwy membrany, pozostawiając substancje rozpuszczone w zagęszczonym roztworze (woda brudna). Woda przepływająca wzdłuż membrany zapewnia ciągłość jej pracy i zapobiega jej zabrudzeniu. Proces uzdatniania wody za pomocą membrany półprzepuszczalnej nie jest zwykłym procesem filtracji gdyż pozwala na usunięcie cząsteczek ponad 1000 razy mniejszych od najmniejszej bakterii. Brak odpowiednich technologii i materiałów do produkcji półprzepuszczalnych membran o parametrach zbliżonych do tych, jakie posiadają organizmy żywe powodował niewielkie wykorzystanie tego znanego od 1959 roku zjawiska. W latach 60 - tych technologię odwróconej osmozy stosowano głównie do celów wojskowych. Dynamiczny rozwój chemii tworzyw sztucznych w latach 70 - tych spowodował, że zaczęto stosować ją do oczyszczania wody również w urządzeniach rezydencyjnych. Obecnie osmoza i technologia odwróconej osmozy stosowana jest wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność dokładnego i ekonomicznego rozdzielania wody od substancji w niej rozpuszczonych. Od dziś dzięki Korporacji NOBEL i Państwo będziecie mogli skorzystać z tego co nauczyła nas przyroda a człowiek dzięki rozwojowi techniki wprowadził do życia.

 

Porównanie wielkości
wirusa i bakterii
do otworu w membranie Osmozy

 
 
select your language:
design by Osmoza.com
copyright 2002
wszystkie prawa zastrzeżone dla NOBEL - Alfa
OSMOZA - Filtry do wody pitnej